Posted in Մայրենի, Նախագծեր Մայրենի

Ինչ սովորեցի Ռոուլինգի գրքերից

Իմ կարծիքով Ռոուլինգի բոլոր ստեղծագործությունները ամենաշատը սովորեցնում են ընկերությանը։ Ընկերությունը իրականում աշխարհի ամենակարևոր բանն է։ Ես ինքս ճիշտ ասեմ ոչ այդքան ընկերասեր եմ, բայց ընկերներ շատ ունեմ։ Ռոուլինգի հեքիաթները այնքան ուսուցողական են, որ չէմ կարող թվարկել, թե ինչքան լավ բաների են սովորեցնում, բայց ես կթվարկեմ մի քանիսը։ Օրինակ՝ ընկերություն, խիզախություն, սիրել կարդալ և այլն։ Կարելի է թվարկել անվերջ, բայց անհնար է։

Author:

5.1դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s